Copyright 2016
Habitus Mimarlık

Kentsel Arkeoloji Çalıştayı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubeleri’nin ortak organizasyonunda farklı disiplinlerin katılımı ile ‘kent arkeolojisi’ üzerine odaklanılmıştır. İstanbul gibi çok katmanlı ve eşsiz öneme sahip bir şehir için oldukça önemli bir başlangıç olan bu çalıştayda üç güne yayılan paneller düzenlenmiş, saha gezileri ve sunumlar yapılmıştır. İstanbul’un farklı arkeolojik alanlarında grup çalışmaları yapılmış, arkeolojik alanların kent içinde nasıl korunacağı, şehir planlamasında nasıl ele alınacağı ve tarihsel süreçte nerede konumlandırılacağı tartışılmıştır. Simge Balcı, ‘Myrelaion Rotundası’ çalışma grubunda yer alarak saha çalışmaları ve grup sunumları için katkıda bulunmuştur.

Kentsel Çevredeki Tarihi Boşluklar ve Divanyolu Örneğinin Değerlendirilmesi

Simge BALCI’nın Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon yükseklisans programında Prof. Dr. M. Cengiz CAN ile yaptığı tez çalışması 2017’nin aralık ayında yayınlandı.

Bu çalışmada tarihi çevredeki kentsel boşlukların korunması irdelenmiştir; kentsel boşluk tanımı, oluşum şekilleri, sınıflandırması ve koruma sorunları ele alınmıştır. Günümüze kadar koruma disiplininin dışında kalan bir alan olan boşlukların değeri açıklanmış ve kentteki tarihsel ve kültürel sürekliliğin devamında barındırdığı öneme dikkat çekilmiştir. Divanyolu ve çevresi tezin çalışma alanı olarak seçilerek tarihi boşluklar açısından incelenmiş ve tanımlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarihi çevre, boşluk, kentsel boşluk, tarihi boşlukların korunması, Divanyolu