Copyright 2016
Habitus Mimarlık

Sosyal alanı üretirken aynı zamanda onun tarafından üretilen habitus, basit anlamıyla yaşama pratiğidir.  Mekan ve çevre ise bu katmanlı kavramın içinde önemli bir bilgi nesnesi olarak yer alır. Habitus Mimarlık, kenti çok yönlü bir bakışla analiz ederek toplumsal unsurların oluşturduğu pratik ile mekan arasındaki çatışmayı  çözümler.
İdeal bir yaşam refleksi için kullanıcı ihtiyaçlarını okuyarak mimarlığı yaşamsal bir kolaylaştırıcı olarak ele alır. Bu bağlamda, bir yandan tarihi çevrede koruma alanında faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan kentsel ve yapısal ölçekte mimari tasarım pratiğine dahil olur.
Habitus Mimarlık, tasarım – restorasyon projeleri ve uygulamalarının yanı sıra mimarlık alanındaki araştırmaları ile üretimine devam etmektedir.
 
 
 
Pınar Bayraktar / Y. Mimar
 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede “Mimari Tasarım” alanında yüksek lisansını tamamladı.”Savaş Sonrası Kentlerin Rehabilitasyonuna Analitik Bir Yaklaşım” isimli tezi yayınladı. Çeşitli ofis deneyimlerinin ardından 2013 yılında Mahal Mimarlık’ta kurucu ortak olarak yer aldı. YTÜ Mimari Tasarım stüdyolarında misafir öğretim üyesi olarak görev aldı. Pek çok proje ve uygulama deneyimi ile süregelen beş senenin devamında 2018 yılında ortağı Simge Balcı ile Habitus Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. şirketini kurdu.
 
 
 
Simge Balcı / Y. Mimar Restorasyon Uzmanı
 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede “Restorasyon” alanında yüksek lisansını tamamladı, eğitiminin bir bölümünü İtalya-Napoli’de sürdürdü. “Kentsel Çevredeki Tarihi Boşluklar ve Divanyolu Örneğinin Değerlendirilmesi” isimli tezi yayınladı. Çeşitli ofis deneyimlerinin ardından 2013 yılında Mahal Mimarlık’ta kurucu ortak olarak yer aldı. Pek çok proje ve uygulama deneyimi ile süregelen beş senenin devamında 2018 yılında  ortağı Pınar Bayraktar ile Habitus Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. şirketini kurdu.